No results found

  சக்தி வாய்ந்த காரிய சித்தி மந்திரம்


  ஸ்ரீ சிவகாமி சங்கரி தேவி

  துர்க்கா தேவி சரணம்!

  ஞான சக்தி சுந்தரி தேவி சரணம்

  சிவப் பிரியாயை தேவி சரணம் சரணம்

  இந்திரா தேவி மோஹினி சரணம்

  மஹேந்திர ஜால மத்யஸ்த்தாயை

  கமலாதேவி சரணம் சரணம்

  பக்த ஜனப்பிரியாயை மோஹினி சரணம்

  புவனேசுவரியே மாலினி தேவி சரணம்

  மதனுல்லாஸ் மோஹினி சரணம் சரணம்

  மஹாலஷ்மி சாவித்ரி தேவி சரணம்

  மஹாபைரவ மோஹினி தேவி சரணம்

  ருத்ராதேவி ஆதிசக்தி தேவி சரணம்

  பங்கஜவல்லி துர்க்காதேவி சரணம் சரணம்!!

  Previous Next

  نموذج الاتصال